Archive for Listopad, 2009

Posilování z hlediska času

Neděle, Listopad 22nd, 2009

Před tím, než se rozhodnete pro posilování, byste měli vědět, od kdy by se tělo mělo vystavovat zátěži a jak dlouhou by jednotlivé úkony měly trvat. Nejprve začneme tím, od kdy bychom se měli posilování věnovat. Ještě nedávno přetrvával názor, že posilování je pro děti a dospívající jedince naprosto nevhodné. Toto tvrzení však bylo vyvráceno. Lékaři a vědci došli k závěru, že posilování není pro děti nevhodné, pokud je vedeno odborně kvalifikovanými lidmi. Děti mohou začít už ve starším školním věku. Jinými slovy, mnohými lidmi je za ideální věk k tomu, aby děti začaly s posilováním označováno rozhraní od 12. do 14. roku dítěte.

Hledáte účinné cviky na boky? Zkuste ty naše.

Určitě je také potřeba vědět, jak dlouho by člověk měl posilovat. Mnozí lidé tráví v posilovně obrovskou porci času a mnohdy jim takto dlouhé posilování rozhodně nemusí pomoci. Ideální dobou pro posilování je 50 minut. Právě takto dlouho by měla trvat standardní posilovací jednotka. V těle každého člověka je látka zvaná glykogen, která se právě při aerobní aktivitě typu posilování uvolňuje, čímž dochází ke zvětšování objemu svalové hmoty. Tato látka se ovšem uvolňuje pouze již zmiňovaných 50 minut. Po uplynutí této doby již k jejímu uvolňování nedochází, což má za následek spíše to, že svaly se začínají zmenšovat a scvrkávat. Jestliže budete dále tělo přetěžovat nadměrným posilováním, tak dojde k tomu, že svaly vám již neporostou tak, jak by měly anebo se jejich růst zastaví úplně. Velmi dobré je také dopřát svému tělu adekvátní odpočinek. Ať už se věnujete jakékoli aktivitě, a to například i cvikům pilates či józe, musíte nechat tělo odpočívat, Svaly se totiž regenerují po určité době. Rozhodně není doporučováno cvičit každý den. Jednoduše všeho moc škodí. Ideální cyklus cvičení je tak 3 krát až 4 krát do týdne, s tím, že cvičební dny nebudou následovat bezprostředně po sobě.

Co si vzít s sebou k posilování?

Neděle, Listopad 22nd, 2009

Poté, co se rozhodnete, že navštívíte posilovnu, měli byste určitě vědět, jakým způsobem se vybavit a jak se v posilovně chovat.

Do posilovny si určitě nezapomeňte vzít oblečení, které bude odpovídat námaze, jež na vás bude vyvíjena. Ideální volbou je bezesporu oblečení, které je schopno velmi slušně sát pot a odvádět jej z těla pryč. Přezůvky by měly být uzavřené, abyste si při pohybu byli naprosto jisti. Rozhodně při posilování nesmí dojít k žádné ztrátě rovnováhy. Právě takto totiž dochází nejčastěji k velmi nepříjemným úrazům. Určitě si tedy neberte žádné nazouváky anebo pantofle. Zapomenout nesmíte na ručníky. Jednotlivé cviky jsou fyzický náročné, takže se budete hodně potit. Ručník si budete moci odložit vedle posilovacích strojů. Vzít byste si s sebou měli také pití. Většina posiloven je sice vybavena barem, za kterým si budete moci koupit různé nápoje, přesto ale není špatné mít nějaký ten nápoj s sebou. Do batohu si také přibalte deodorant, jelikož pot při posilování zrovna nevykouzlí mnohdy libé vůně. Jako doplňkový sport k posilování mnohdy slouží spinning, u kterého se zpotíte opravdu extrémním způsobem.

K tomu, abyste mohli posilovat v místnosti k tomu určené, pochopitelně potřebujete také určitý finanční obnos, který dáte za vstupné.

Před započetím samotného cvičení se rozhodně musíte rozcvičit. Zahřívací fáze, která se anglicky nazývá warm-up, nesmí rozhodně chybět. Díky ní totiž předejdete naprosto zbytečným úrazům, mezi které řadíme třeba natažení svalu, anebo dokonce jeho natržení. V posilovně je třeba také dodržovat hned několik závazných pravidel. Určitě se vyhněte jakémukoli hlomození a cinkání s činkami. Pokládejte pod sebe ručník, a to jak na lavicích, tak také na zemi. Hygiena je velmi důležitá nejen při tomto druhu cvičení. Určitě také veškeré nástroje vracejte zpět na dané místo. Předejde se tak zbytečným zraněním při nechtěném kontaktu s nimi.

Co je dobré při posilování hýždí a nohou

Neděle, Listopad 22nd, 2009

Spodní část lidského těla je z hlediska vzhledu poměrně problémovou oblastí. Mnohým lidem se nelíbí tvary jejich nohou, obzvláště v oblasti hýždí. Jsou to především ženy, které se dovedou velmi dobře motivovat k posilování těchto tělesných partií, jelikož právě sem se ukládá poměrně hodně tuku. Nejlepším způsobem, jak na těchto partiích zapracovat, je pochopitelně posilování a dodržování zásad zdravé výživy. Rozhodně lze také zvolit metodu operační, ale proč podstupovat chirurgickým zákrokům, když vše lze vyřešit bez použití skalpelu. Ideální pozici při posilování břišních svalů představuje co nejnižší poloha těla. Díky ní budete stabilní, takže se dost dobře udržíte při jednotlivých cvicích tak, aby nedocházelo k jejich degradaci. Nejvíce dochází k posilování hýžďového svalu ve vzpřímené pozici těla, na zádech, v kleku anebo na boku.

Jestliže se rozhodnete pro cvik zanožení, tak si dejte pozor na to, aby se ohyb v kyčelním kloubu neproměnil na prohyb v bedrech. Pánev je nutné si zafixovat. Díky stažení hýždí se ovšem pánev podsadí tím nejpřirozenějším způsobem. Když budete cvičit na zemi anebo na nějaké podložce, tak se rozhodně vyvarujte jakýchkoli pohybů pánve směrem nahoru. Nesmí dojít k jejímu prohnutí. Cviky na břiše skýtají nebezpečí v tom, že se vám sroluje ručník, který budete mít pod sebou. Jestliže při unožování zčásti přednožíte, změní se posilování středního hýžďového svalu díky zapojení stehenního napínače. Na tento pohyb si dejte pozor, jelikož stehenní napínač by se měl pouze napínat a nikoli posilovat. Pro posilování středního hýžďového svalu lze použít i cviku v hlubokém dřepu rozkročném. Hýžďové svaly lze ale posilovat i při běžných aerobních aktivitách, mezi které řadíme třeba nordic walking anebo pouhé běhání.

Posilování břišních svalů

Neděle, Listopad 22nd, 2009

Velmi těžko bychom hledali člověka, který by netoužil po plochém břichu. Spousta žen i mužů vyhledávají posilovny, aby si vypracovali právě své břišní svaly tak, aby jejich břicho bylo ploché a pevné.
Než přejdeme k samotným cvikům, tak je třeba si říct něco o břišních svalech. Rozlišujeme celkem čtyři typy břišních svalů. Tím prvním je přímý břišní sval. Ten odpovídá za přitahování pánve k oblasti hrudníku. Dále lze posilovat také zevní šikmé svaly. Ty se nacházejí od spodních žeber až po stydkou kost a pánev. Naopak vnitřní šikmé svaly se nacházejí pod vnějšími svaly a díky nim jsme schopni otáčet trupem a tím pádem se hýbat směrem do stran. Posledním břišním svalem je příčný břišní sval. Ten má za úkol vtáhnout břišní stěnu směrem dovnitř.

Mezi hlavní cviky na břicho řadíme zkracovačky se zátěží. Ty představují poměrně jednoduchý cvik, při němž si lehneme na záda, pokrčíme kolena a chodidla si položíme rovně na podložku. Mezi kolena si dáme medicinbal a do rukou lehké závaží o hmotnosti mezí třemi až pěti kily. Kolena budete pomalu přitahovat směrem k hrudnímu koši, přičemž současně zvednete také hlavu a ramena ze země. Chvíli vydržíte v konečné pozici a potom se zase vrátíte zpět. Zvolit můžete pochopitelně také zkracovačky s vytáčením. Při tomto cvičení si lehnete na záda tak, aby nohy byly zvednuté a chodidla směřovala ke stropu. Ruce si položíte velmi zlehka na hlavu tak, aby lokty směřovaly ven, a potom provedete zkracovačku nahoru a doleva. To samé budete opakovat na druhou stranu.

Zvolit můžete také zkracovačky s rotací. Při nich si lehnete na zem a pokrčíte kolena o úhel 90 stupňů. Ruce se budou dotýkat hlavy jako při předchozím typu posilování a budete zvedat ramena, přičemž trup budete vytáčet tak, aby při zakončení pohybu směřoval pravý loket mezi kolena. Vše si potom zopakujete v opačném gardu.