Co je dobré při posilování hýždí a nohou

Spodní část lidského těla je z hlediska vzhledu poměrně problémovou oblastí. Mnohým lidem se nelíbí tvary jejich nohou, obzvláště v oblasti hýždí. Jsou to především ženy, které se dovedou velmi dobře motivovat k posilování těchto tělesných partií, jelikož právě sem se ukládá poměrně hodně tuku. Nejlepším způsobem, jak na těchto partiích zapracovat, je pochopitelně posilování a dodržování zásad zdravé výživy. Rozhodně lze také zvolit metodu operační, ale proč podstupovat chirurgickým zákrokům, když vše lze vyřešit bez použití skalpelu. Ideální pozici při posilování břišních svalů představuje co nejnižší poloha těla. Díky ní budete stabilní, takže se dost dobře udržíte při jednotlivých cvicích tak, aby nedocházelo k jejich degradaci. Nejvíce dochází k posilování hýžďového svalu ve vzpřímené pozici těla, na zádech, v kleku anebo na boku.

Jestliže se rozhodnete pro cvik zanožení, tak si dejte pozor na to, aby se ohyb v kyčelním kloubu neproměnil na prohyb v bedrech. Pánev je nutné si zafixovat. Díky stažení hýždí se ovšem pánev podsadí tím nejpřirozenějším způsobem. Když budete cvičit na zemi anebo na nějaké podložce, tak se rozhodně vyvarujte jakýchkoli pohybů pánve směrem nahoru. Nesmí dojít k jejímu prohnutí. Cviky na břiše skýtají nebezpečí v tom, že se vám sroluje ručník, který budete mít pod sebou. Jestliže při unožování zčásti přednožíte, změní se posilování středního hýžďového svalu díky zapojení stehenního napínače. Na tento pohyb si dejte pozor, jelikož stehenní napínač by se měl pouze napínat a nikoli posilovat. Pro posilování středního hýžďového svalu lze použít i cviku v hlubokém dřepu rozkročném. Hýžďové svaly lze ale posilovat i při běžných aerobních aktivitách, mezi které řadíme třeba nordic walking anebo pouhé běhání.

One Response to “Co je dobré při posilování hýždí a nohou”

  1. admin Says:

    Při tomto typu posilování je dobré využít bandáže , které požadované partie zafixuje a zpevní.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.